Địa chỉ: 12 Bình Hòa 15, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: 090.359.22.66

website: https://accordtrades.com/